تصفح

Comune di
Ripalta Cremasca
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

10/01/2020     Refezione Scolastica
Menù invernale

Menù invernale 2019-2020, in vigore dal 02.12.2019 al 06.03.2020

menù invernale

30/12/2019     Refezione Scolastica
Menù giorno 7 gennaio

Il menù del giorno 7 gennaio 2020 prevederà:

-insalata mista;

-pizza margherita

25/10/2019     Refezione Scolastica
MENU' HALLOWEEN

MENU'  PER LA GIORNATA DI HALLOWEEN

volantino menù Halloween

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى