تصفح

Comune di
Ripalta Cremasca
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

20/03/2019     Refezione Scolastica
DETRAIBILITA' FISCALE 2018

E' POSSIBILE SCARICARE LA DETRAIBILITA' FISCALE PER LA MENSA A DECORRERE DAL 20.03.2019

29/11/2018     Refezione Scolastica
MENU' INVERNALE DAL 03/12/2018 AL 01/03/2019

MENU INVERNALE IN VIGORE DAL 03 DICEMBRE 2018 AL 01 MARZO 2019

INFORMATIVA

09/10/2018     Refezione Scolastica
MENU AUTUNNALE DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2018

menù autunnale fino al 30/11/2018

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى